Karšta arbata su citrina ir kiti mitai, kaip gydyti gripą

Nors apie peršalimą bei gripą kalbama nuolat, vis dar gajūs kai kurie mitai, kaip gydytis nuo žiemą kimbančių ligų. Pavyzdžiui, dažnai klaidingai manoma, jog viena iš peršalimo ligų komplikacijų ir yra gripas. Tačiau šių dviejų ligų nereikėtų painioti.

Gripą sukelia tik gripo virusai, todėl nepaisant to, jog pirmieji ligų simptomai yra itin panašūs, šių ligų gydymas yra skirtingas.

1. Reikia "numušti" temperatūrą

Mažinti temperatūrą reikia tuomet, kai ši pakyla virš 38 laipsnių. Nežymus temperatūros pakilimas rodo gynybinę organizmo funkciją, jog organizmas kovoja su virusu ir nereikia jai trukdyti.

Jei temperatūra siekia 39 laipsnius ar aukščiau, patartina karštį mažinti, uždedant šaltą kompresą ar ledą ant galvos, nes perkaitimas yra labai pavojingas smegenims.

2. Geriausiai ger­ti karš­tą ar­ba­tą su cit­ri­na

Iš tik­rų­jų to­kia ar­ba­ta ma­žai pa­de­da, nes vei­kia­mas švie­sos ir karš­čio vi­ta­mi­nas C grei­tai pra­ran­da veiks­min­gą­sias sa­vy­bes. Kad ar­ba­ta bū­tų ne tik rūgš­ti, bet ir tu­rė­tų nau­din­gų sa­vy­bių, cit­ri­nos grie­ži­nė­lius dė­ki­te ne į ver­dan­tį, o į jau at­vė­su­sį van­de­nį. Be to, pa­ruoš­tą gė­ri­mą rei­kia kuo grei­čiau iš­ger­ti. Be­je, ši tai­syk­lė tin­ka ir per­ša­li­mą gy­dant
tir­piais vais­tais.

3. Peršalimo ligas sukelia sušalimas

Žmonės vis dar dažnai klaidingai peršalimo ligas sieja su šaltu oru. Tačiau šių ligų sukėlėjai yra virusai, kurie plinta oro lašeliniu arba kontaktiniu būdu. Todėl užsikrėsti tokiomis ligomis galima nuo sergančio žmogaus, o sušalimas gali sumažinti organizmo atsparumą virusams.

4. Peršalimo ligas galima „išprakaituoti“

Vienas iš populiariausių peršalimo ligų gydymo būdų yra šilti kompresai, karštas dušas ir daug apklotų lovoje, norint, kad ligonis kuo daugiau prakaituotų. Deja šis gydymo būdas nepadeda nugalėti ligos, tik padeda organizmui apsivalyti nuo organizmą teršiančių ir blogą savijautą sukeliančių viruso toksinų.

Nepaisant to, jog trumpalaikis efektas yra akivaizdus, tačiau tai nepadeda visiškai pasveikti, būtina naudoti ir preparatus, kurie veikia į pačius virusus - naikina juos ar stabdo dauginimąsi. Netaupykite sveikatos sąskaita.

5. Ge­riau­sias mais­tas – viš­tie­nos sul­ti­nys

Tai – pats tik­riau­sias mi­tas! Sul­ti­nys – toks pat karš­tas gė­ri­mas, kaip ir ki­ti. Tie­sa, jis tu­ri at­si­ko­sė­ji­mą leng­vi­nan­čių sa­vy­bių, ta­čiau ki­tų gy­dan­čių sa­vy­bių moks­li­nin­kai ne­nus­ta­tė. To­dėl sul­ti­nį ga­li­ma pa­keis­ti įvai­rių žo­le­lių nuo­vi­rais ar­ba aro­ma­ti­nė­mis ar­ba­to­mis.

Be­je, rie­bus mė­sos sul­ti­nys – ne pats ge­riau­sias mais­tas ser­gan­čiam žmo­gui. Daug la­biau per­ša­lu­sia­jam tin­ka dar­žo­vių sriu­ba ar­ba skys­tos ko­šės.

6. Išgydys antibiotikai

Gripas gydomas antivirusiniais vaistais, kurie dažniausia skiriami tik hospitalizuotiems asmenims, nėščiosioms, vaikams iki 2 metų, pacientams, kurie vartoja imunitetą slopinančius vaistus, medikams esantiems kontakte su sergančiais.

Antibiotikai papildomai gali būti skiriami tik prasidėjus komplikacijoms – ausų ar plaučių uždegimui. Prisiminkite, jog antibiotikai gydo tik bakterijų sukeltas infekcijas, bet ne gripą.

7. Per­ša­lus bū­ti­na ger­ti pie­ną

Užk­lu­pus li­gai pie­ną pri­si­me­na net ir tie, ku­rie šiaip jau ne­ga­li jo pa­kęs­ti. Ne­va nė­ra kur ding­ti – no­rint pas­veik­ti, rei­kia ger­ti. Ta­čiau tai taip pat yra mi­tas. Pie­nas su mi­ne­ra­li­niu van­de­niu, me­du­mi, svies­tu ir de­gin­tu cuk­ru­mi pa­leng­vi­na ko­su­lį, ta­čiau šį vais­tą leng­va pa­keis­tu ki­tu. Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad pie­nas sun­kiai virš­ki­na­mas. Kaip ir svies­tas bei grie­ti­nė, to­dėl jų li­go­niams pa­tar­ti­na veng­ti.

Kas ki­ta - ke­fy­ras, varš­kės sū­re­liai ir jo­gur­tai su bi­fi­do bak­te­ri­jo­mis – juos ga­li­te val­gy­ti kiek tik šir­dis gei­džia. O jei gy­do­tės an­ti­bio­ti­kais, šie pro­duk­tai la­bai nau­din­gi.

8. Šil­ti drabužiai padės pasveikti

Šil­ti dra­bu­žiai nuo li­gos neap­sau­gos. Be vil­no­nių ko­ji­nių, pirš­ti­nių ir vers­tos avies odos pal­to rei­kia tu­rė­ti stip­rų imu­ni­te­tą, ta­da tik­rai iš­veng­si­te per­ša­li­mo li­gų. Ki­taip mik­ro­bai vis tiek užk­rės jū­sų or­ga­niz­mą. Per­ša­lus taip pat ne­ver­ta sė­dė­ti su­si­su­pus į vil­no­nę antk­lo­dę: kur kas pa­to­giau sirg­ti vil­kint leng­vus med­vil­ni­nius dra­bu­žius.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis