Astrologija: ką lemia gimimo dienos skaičius

Žmonės, gimę tam tikrą mėnesio dieną, atsineša ir savo charakterį, būdingą tai dienai. Tikėti skaičių magija ar ne, – Jūsų reikalas, bet visada įdomu palyginti faktus iš realybės su tuo, ką pranašauja žvaigždės.

Šių dienų skaitomiausi straipsniai:
- Magda Gėbels – pirmoji Hitlerio ponia, nužudžiusi savo vaikus
- 10 daiktų, kurie bus madingi ir šiandien, ir po metų (FOTO)
- Efektyviai riebalus deginantis kefyro kokteilis
- Pelėsis ne tik dergia sienas, jis pavojingas ir sveikatai
- Varškės pyragas „Angelo ašaros“

Skaičius 1

Yra pirmasis skaičius – pats pagrindinis, jis pradeda visų kitų skaičių eilę – visi kiti skaičiai eina po jo. Taigi jis yra skaičių šeimos galva. Žmonės, gimę pirmąją bet kurio mėnesio dieną, labai kūrybingi ir išradingi.

Jie pasižymi tvirtomis pažiūromis, didele įtaiga. Štai kodėl jie labai nemėgsta visokių suvaržymų ir apribojimų ar neprašytų patarėjų. Bet kokį kišimąsi į jų reikalus laiko anatema (prakeikimu) ir labiau linkę darbuotis vieni, be kitų, ar tai būtų jiems lygūs kolegos, ar pavaldiniai. Visa tai kartu paėmus daro juos mini, o kartais ir maksi diktatoriais.. Šie žmonės labai ambicingi, nepaprastai ryžtingi ir pasižymi stipria valia, todėl jiems būdingas užsispyrimas ir įnoringumas. Vaikas, gimęs 1 dieną, nenurims, kol jo reikalavimai nebus patenkinti. Kad pasielgtų savaip, gali viską apversti aukštyn kojom. Tokiems žmonėms būtina elgtis taktiškai. Žmonės, gimę šią dieną, pakyla ant aukščiausios profesinių laiptų pakopos.

Skaičius 2

Priešingas skaičiui 1. Jį galima būtų pavadinti moteriškai švelniu ir romantišku. Gimę šią dieną – išmintingi, kūrybingi žmonės, jie pasižymi meniniais sugebėjimais ir turtinga vaizduote. Jų jėga daugiausia slypi smegenyse, jiems reikia labiau dvasinio negu fizinio pasitenkinimo. Trumpai tariant, jie- svajotojai, gyvenantys savo sukurtuose dvasios debesyse, užuot planavę materialų pasaulietinį gyvenimą. Tokių žmonių būdas švelnus ir paslaugus, jiems nepakanka jėgų ir atkaklumo, kad galėtų sau garantuoti pragyvenimą. Jie nepasižymi didele fizine jėga ir vengia sunkaus fizinio darbo.

Skaičius 3

Kaip ir 1, yra geras skaičius. Žmonės, gimę tą dieną, ambicingi ir agresyvus. Jie visada trokšta pakilti karjeros laiptais ir niekada nepasitenkina pavaldinio padėtimi. Mėgsta valdžią ir būna patenkinti tik tada, kai valdo kitus. Tokie žmonės drąsiai ir energingai įgyvendina savo idėjas bei vykdydami savo planus nepakenčia abejojančių aplinkinių. Iš savo pavaldinių pelnytai tikisi visiško paklusnumo. Būdami disciplinuoti, jie laikosi visų taisyklių ir to paties reikalauja iš kitų. Todėl suburia patvarias komandas. Jie pasižymi atkaklumu ir nepasiduoda, kol neišeikvoja visų savo jėgų, tačiau ir tada, nors ir nenoriai, nenustoja veikti. Jie nepaprastai gyvybingi ir fiziškai ištvermingi. Apskritai tai labai stiprus skaičius.

Skaičius 4

Pagrindinis šių žmonių charakterio bruožas- protas ir pesimizmas. Tokie žmonės dažnai padaro stulbinančią akademinę karjerą. Jie pasižymi skvarbiu įžvalgumu ir yra gabūs mokslams. Puikūs ir geri darbuotojai, tačiau kai nepersistengia. Imlus protas padeda dirbti sistemingai ir metodiškai bei nesiblaškyti. Jie nėra staigaus būdo ir labai retai kada kivirčijasi. Švaistūnai, pinigus išleidžia taip pat labai greitai, kaip ir juos gauna.

Skaičius 5

Merkurijaus planeta, kuri valdo pinigus ir reikalus. Žmonės gimę 5 dieną, pasižymi merkantilizmu (vertelgiški, perdėtai taupūs), o pinigų gavimas ir disponavimas jais yra pagrindinis jų gyvenimo tikslas. Jie sumanūs ir pasižymi dideliais dalykiniais gabumais. Paprastai jų reikalai sėkmingi, per trumpą laiką jie susirenka dideles sumas. Pernelyg mėgdami pinigus ir nekantraudami jų gauti, dažnai pažeidžia įstatymą. Būdami labai protingi ir išradingi, visą savo energiją nukreipia ieškodami naujų būdų, kad praturtėti. Šie žmonės pasižymi daugeliu gerų savybių. Pavyzdžiui, labai greitai suvokia esmę ir priima tinkamą sprendimą. Jie neeikvoja laiko savo planams įgyvendinti, o priima tvirtus ir greitus sprendimus. Su jais lengva sugyventi, nes jie bendrauja taktiškai, o iš prigimties yra diplomatai. Labai atsparūs ir greitai atsitiesia po sunkių likimo smūgių, jeigu jie nesusiję su jų turtų. Žmonės, gimę 5 dieną, valdomi tik pinigų aistros. Bet kuris kitas noras pavaldus norui daryti pinigus.

Skaičius 6

Žmonėms, gimusiems 6 dieną, įtaką daro Venera, todėl vyrauja meilė ir viskas, kas siejasi su meile priešingai lyčiai. Šie žmonės pasižymi magnetizmų ir seksualiai labai patrauklūs. Netgi būdami fiziškai netobuli, išsiskiria savo asmenybe ir fenomenaliu žavesiu. Manieromis ir elgesiu traukia priešingą lytį, kaip liepsna drugelius. Labai jautrūs aplinkai, mėgsta, kad juos suptų gražūs daiktai, jei tam turi lėšų. Pakankamai turtingi tampa mecenatais. Moteris, gimusi 6 dieną, gera šeimininkė ir mėgsta bendrauti. Ji noriai, negailėdama tam jėgų, puošia savo namus ir priiminėja svečius.

Skaičius 7

Visiškai nepriklausomas ir tam tikru atžvilgių panašus į skaičių 2, tačiau kur kas individualesnis ir pasižymi tvirtesniu būdu.Gimę 7 dieną turi nepriklausomą, individualų charakterį ir originaliai mąsto. Jie nėra materialistai, tačiau dažniau nei kiti naudojasi turtu ir materialinėmis gėrybėmis, nes, per daug nesistengdami daryti pinigus, jų gauna dėl savo išradingų minčių – originalumo. Jie tampa garsiais rašytojais, poetais ir dailininkais. Jų originalumas bet kurioje srityje išskiria juos į ypatingą klasę. Taigi rašytojas, gimęs 7 dieną, be abejonės, turės didžiulį pasisekimą- dėl savo idėjų, nepaprasto originalumo ir individualaus stiliaus. Tokie žmonės paprastai imasi savo verslo ir retai kada užima kėdę, atitekusią jiems palikimu. Šie žmonės savo gyvenime dažnai patiria daugybę permainų ir dažnai keičia aplinką, mėgsta daug keliauti. Būdami labai intuityvūs, greitai perpranta kitų nuotaiką, tuo jie pranašesni bendraudami su kitais, nes būdami per žingsnį priekyje kitų, gali numatyti jų reakciją. Gimę 7 dieną labai permainingi ir neramios prigimties. Todėl blaškosi ir retai kada prisiriša prie vieno žmogaus ilgesniam laikui.

Skaičius 8

Vienas sudėtingiausių. Pats skaičius tarsi sudarytas iš dviejų ratų ir gali būti padalytas į dvi dalis, tai reiškia, kad asmenybė sudvejinta, kartu abi dalys tiesiogiai priešingos viena kitai.Tačiau abi jos tvirtai susijusios, kaip dvi medalio pusės. Kuri iš jų vadina didesnį vaidmenį, priklauso nuo aplinkybių. Kasdieniame gyvenime jie taip pat pasižymi asmenybės susidvejinimų, parodydami tai vieną, tai kitą pusę. Todėl kiti žmonės juos mažai kada supranta. Neradę artimos sielos žmonių, jie visada jaučiasi vieniši, o būdami ne konformistai, paprastai savo nenaudai gauna visa, kas blogiausia. Jų materialiniai ir dvasiniai polinkiai bei poreikiai vienodi. Be to, jie pasižymi šiomis savybėmis vienu metu, o nesupratus, kad jų asmenybė susidvejinusi, jų žodžiai ir veiksmai visada bus iškraipomi, iki pat beprasmybės. Šie žmonės maksimalistai, ir jeigu į priekį išsiveržia materialioji jų pusė, jų laukia milžiniškas pasisekimas, nes jie protingi ir labai darbštūs. Žmonės, gimę 8 dieną – stiprios asmenybės, sugebančios labai stipriai emocionaliai prisirišti, bet dažnai pasijunta išduoti, nes juos sunku suprasti ir jais žavėtis. Iš tikrųjų būdami nuoširdūs, jie gali atrodyti šalti, nes nemoka rodyti savo jausmų. Savo jausmus jie gali išreikšti tik poelgiais, kurie, beje, dažniausiai neteisingai suprantami. Seksualiai pajėgūs ir aktyvūs, tačiau turėdami taip pat ir dvasinių polinkių, ieško dvasinio ryšio su partnerių, kitaip santykiai nebus ilgalaikiai.

Skaičius 9

Tai Marso planeta, o žmonės, gimę 9 dieną, iš prigimties kovotojai. Jie tvirti, niekada nepalūžta, netgi susidūrę su pačiu nuožmiausiu pasipriešinimu. Šitokia ištvermė jiems padeda tęsti tai, kas pradėta, iki galo. Jie ambicingi, o viską matydami toli į priekį, dažniausiai pasiekia savo tikslą. Vyraujantis jų būdo bruožas ir instinktas- vadovauti. Jie nemėgsta būti vadovaujami kitų, o laimingi tik tada, kai patys duoda nurodymus. Kaip ir skaičius 1, jie gali būti šiurkštūs savo pavaldiniams ir dažnai visiškai akli kitų jausmams. Kariuomenėje jie pelno aukščiausią rangą, netgi nebūdami itin populiarūs. Juos gerbia už gabumus ir tvirtą būdą.

Skaičius 10

Skaičių 10 sudaro 1 ir 0. Nulis – tai skaičius, kuris sušvelnina pirmesnį. Todėl skaičius 10 – tai susilpnintas 1. Jie pasižymi visomis skaičiaus 1 savybėmis, tačiau jų neviršija. Šie žmonės ambicingi ir skvarbiai mąsto. Įgyvendinami savo planus negaišta ir nepakenčia kitų kišimosi. Jie atkaklūs ir tvirto būdo, nesustoja tol, kol neatlieka visko, ką sumanė. Jiems gyvenime paprastai sekasi, t.y., jie pasižymi visomis teigiamomis skaičiaus 1 savybėmis, tačiau ne tokie šiurkštūs ir valdingi. Nepaisant sėkmės, jie nepasiekia tokios aukštumos, kokią pasiekia gimusieji 1 dieną. Jie protingi, pasižymi kūrybinga vaizduote, gabumais ir drąsa. Sėkmei pasiekti stato dideles pinigų sumas ir nebijo jų prarasti, tuo labiau, kad sėkmė paprastai jų neaplenkia. Būdami lyderiai iš prigimties, tokie žmonės reikalauja būrio partnerių, kurie sutiktu su jų veiksmais bereikalingai neklausinėdami. Tuo jie panašūs į gimusiuosius 1 dieną, kuriems reikalingi paklusnūs partneriai, nes jiems labai svarbus fizinis pasitenkinimas. Tačiau, kitaip negu skaičius 1, jo partneriui nebūtina ypač paklusti. Kol jų nevedžioja už nosies, jie labai puikiai sutaria su kitais.

Skaičius 11

Vienas sudėtingiausių, nes jo sudėtinės dalys ir jų suma vienas kitam priešiški. Skaičius 11 – tai du vienetai ir todėl pasižymi dvigubomis skaičiaus 1 savybėmis, tačiau jų suma – 2 yra diametraliai priešinga, todėl žmones, gimusius 11 dieną, labai sunku suprasti. Jie labai ambicingi, negali pasitenkinti antrąja vieta. Jie energingi, iniciatyvūs, labai individualūs ir nepriklausomi. Tvirtai apsisprendžia ir nedelsdami ima veikti. Tai teigiamas būdo bruožas. Jie labai drąsūs, tačiau kartu jautrūs ir subtilūs. Nuostabiai suplanuoja ir stulbinančiai įgyvendina savo planus, jei veikia nedelsdami. Tačiau pakanka tik sudvejoti, ir viskas baigta… Savo drąsiems planams įgyvendinti jiems dažnai pritrūksta ryžto. Jie norėtu primesti savo valią kitiems, tačiau trukdo iš prigimties minkštas būdas. Ima prieštarauti patys sau norėdami laisvai išsakyti savo požiūrį, o tuo pat metu pernelyg jautriai reaguoja į kitų jausmus. Kai privalo pasisakyti, tai daro “špilkuodami”, tarsi smeigtukų injekcijomis, užuot pasakę tiesiai šviesiai. Apskritai labai jautrūs, tačiau dėl dviejų vienetų dažnai nenuspėjami. Kartais labai kalbūs, o kartais- tyleniai. Niekas nežino, kada ir ką jie ims daryti. Dėl milžiniškų ambicijų jų apetitas auga, tačiau dažnai troškimai viršija galimybes.. Jų emocinis bei lytinis gyvenimas taip pat labai prieštaringas. Jie pasižymi dideliu seksualiniu apetitu ir jėga. Nemalonumai prasideda atsiradus menkiausiems trukdžiams. Jie negali pakelti išdavystės, kaip ir pralaimėjimo. Nesutikę tinkamo partnerio, visą likusį gyvenimą jaučiasi nelaimingi.

Skaičius 12

Sudarantis vienetas lemia drąsą, iniciatyvą, vyriškumą, ambicijas ir teigiamas vadovo savybes. Tokie žmonės pasižymi išmintimi, energija ir šiek tiek primena buldozerį. Kita vertus, skaičiui 2 būdingas romantizmas. Todėl toks žmogus drauge ir svajotojas, nepasitikintis savimi, jį reikia nuolat skatinti, nes jis labai protingas, tačiai ne energingas. Šių dviejų skaičių suma – 3 taip pat labai stiprus skaičius, atstovaujantis sustiprintam skaičiui 1.Skaičius 3 tai lyderis virsta diktatoriumi, o ambicijos – valdžios troškimu. Viso to rezultatas- teigiamas charakteris, už kurio slepiasi nepasitikėjimas ir švelnus būdas. Skaičiaus 2 jautrumas pasireiškia tuo, kad tokius žmones galima įtikinti, o ne priversti jėga. Jie pasižymi tvirtu būdu be fanatiškumo ir pedantiškumo. Jų santykiai nuoširdūs, jie trokšta sau lygių partnerių. Puikūs sutuoktiniai, jei jų partneriai neturi per daug trūkumų, kuriais pasižymi ir jie patys. Jie seksualūs ir neturi kompleksų. Iš partnerio tikisi to paties- neprietaringos laisvės “be tabu”. Jie stiprūs ir mėgsta eksperimentuoti. Jie labai jautrūs, todėl yra švelnūs meilužiai, o dvasinis pasitenkinimas jiems taip pat labai svarbu.

Skaičius 13

Gana sudėtingas. Jis laikomas nelaimingu, tačiau taip nėra. Skaičiai 1 ir 3 – labai stiprūs ir žada sėkmingą karjerą. Žmonės, gimę tą dieną, praktiški, sumanūs, energingai bei sistemingai įgyvendina savo sumanymus. Jie išmintingi, kūrybingi, į viską turi originalų požiūrį. Be to, išdidūs, nepriklausomi, nedelsdami grąžina skolas. Jie ambicingi, labai tvirto būdo, visada pabaigia pradėtus darbus. Šių skaičių derinys tiesiog nuostabus. Dabar panagrinėsime jų sumą- 4. Šis skaičius tiesiogiai priešingas skaičiams 1 ir 3. Jam būdinga prigimtinis pesimizmas, nuolatinė savigrauža. Šios dvi prieštaringos tendencijos lemia ypač nelaimingą dvasios būseną. Viena vertus, didelės ambicijos, troškimas kopti karjeros laiptais, o kita vertus, nepasitikėjimas savimi ir pesimizmas, praleistos progos, nors ir labai patikimos. Praleidę galimybes patiria nesėkmę ir greitai nusivilia. Gimę 13 dieną pasižymi imliu protu ir įvairiapusiais gabumais. Jie greitai, sistemingai ir metodiškai mokosi amato. Dirba efektingai, tam jiems nereikia didelių pastangų. Galima būtų tikėtis, kad šios savybės visada lemia sėkmę. Tačiau taip nėra. Jeigu jie nesugeba suimti save į rankas, pasmerkti nesėkmei. Jie retai kada pasitenkina tuo, ką turi, ir visada trokšta daugiau.

Skaičius 14

Tai trys žmonės viename. Visi skaičiai priešingi, o jų suma 5 atstovauja dar kitam charakteriui. Tačiau didelio konflikto nėra. 1-tai lyderis, ūmus ir ambicingas. 4- labai protingas, metodiškas ir išlaidautojas. Šių skaičių suma- merkantilizmui atstovaujantis skaičius, kuris teturi tik vieną dievą- pinigus. Tai vienintelis tokio tipo derinys. Jis jungia ambicijas ir godumą pinigams. Gimusiems šią dieną labai sekasi materialūs reikalai, nes sugeba vadovautis iniciatyva, energija bei protu ir visas savo jėgas sutelkia pinigams gauti. Visgi jie labai išlaidūs. Tačiau šią savybę kontroliuoja skaičius 5. Už viso to slepiasi pesimizmas, būdingas skaičiui 4. Tačiau šis bruožas ne itin dominuoja. Apskritai žmogus, gimęs 14 dieną,- ambicingas, orientuotas į pinigus, ryžtingas ir patiriantis gyvenime sėkmę. Sutuoktiniai ir bičiuliai taip pat turi būti labai turtingi, antraip gerų santykių tenesitiki. Šie žmonės šalti, juos sunku pamilti. Kita vertus, jie turi patrauklių skaičiaus 1 savybių, traukia priešingą lytį. Jie mandagūs ir diplomatiški. Išoriškai turi daug draugų. Niekada nieko nebando nuteikti prieš save, nes nežino, kada jiems prireiks to ar kito žmogaus.

Shutterstock nuotr.

Skaičius 15

Tai skaičių 1 ir 5 derinys. Skaičius 1- kupinas ambicijų lyderis, protingas ir ryžtingas. Skaičius 5- Merkurijus, verslo ir finansų planeta.. Suma- 6 labai romantiškas skaičius- Veneros planeta, daranti įtaką meilei ir santykiams su kita lytimi. Tai kartu ir magnetizmu pasižyminti asmenybė, traukianti priešingą lytį kaip liepsna drugelius. Apskritai 15- lyderis, pasižymintis merkantilizmu, veiklus žmogus, turintis romantiko bruožų. Tai labai įdomus derinys. Merkantilizmą slopina romantizmas. Šie žmonės labai atkaklūs, priėmė sprendimą jo laikosi iki galo. Šis atkaklumas pasireiškia ir darbe- jie niekada nemes nebaigtų darbų. Paliktus reikalus dažnai perduoda kitiems, o patys imasi naujų.

Pagrindinis bruožas skaičiaus 6 – romantiškumas. Merkantilizmas tebėra, tačiau jis “atskiestas”. Šis žmogus ieško romantiškos natūros. Jeigu partneris turtingas, tuo geriau, tačiau ne taip svarbu, kaip žmogui, gimusiam 5 dieną. Šie žmonės lengvai pažeidžiami. Jie atšąla taip pat greitai, kaip ir užsidega. Į tai nereikėtų kreipti dėmesio.

Skaičius 16

Skaičius 16 yra sudarytas iš 1 ir 6.. Skaičius 1- lyderis, ambicingas ir sėkmingas. Visus sumanymus įgyvendina ir nepakenčia prieštaravimų. Tai protas, kruopščiai rezgantis planus. Tai vadas, priverčiantis besąlygiškai paklusti. Skaičius 6 turi polinkį į romantiką ir sentimentalumą, jautrumą gamtai, kuri ir yra romantizmo simbolis. Žmonės, gimę 16 dieną, tampa gerais dailininkais ir rašytojais, jeigu užsiima kuo nors vienu. Suma 7- reiškia permainas, pomėgį keliauti, nenustygimą vienoje vietoje. Skaičių 6 ir 7 derinys lemia gero tyrinėtojo bruožus. Skaičius 1 suteikia vyriškumo ir energijos, nukreiptos į nuotykius. Jie labai įdomūs. Jų asmenybė traukia kaip magnetas. Priešingai lyčiai labai patrauklūs, o moterys negali atsiginti nuo gerbėjų. Jų jausmai stiprūs, tačiau kartu labai nepriklausomi: juos sunku palenkti į savo pusę. Labai prieraišūs, tačiau ilgai su vienu žmogumi išbūti negali, nes jiems reikia permainų. Betgi jų prieraišumas nesumažėja. Jų jausmai pastovūs, tačiau kartkartėmis jiems laikinai reikia kažko kito.

Skaičius 17

Skaičius 17 yra sudarytas iš 1 ir 7, kurių suma yra 8 suteikia jam įdomų charakterį. Skaičius 1 lemia ambicijas ir energiją, nepriklausomybę, kūrybingumą ir tikslingą veiklą. Skaičius 7 žada permainas, nerimą, pomėgį klajoti. Derinys su skaičiumi 1 lemia puikų dailininko, rašytojo talentą. Beje, menininkai, gimę šią dieną, praktiški, išmintingi ir tvarko savo reikalus pasiremdami logika. Suma 8 lemia dvilypumą, nesuprantamą asmenybę. Taigi skaičius 17 turi trys pagrindinius bruožus: skaičiaus 1 ambicijas ir energiją: skaičius 7 permainingumą ir skaičius 8 rūpesčius dėl nesupratimo. Emocionaliai šie žmonės permainingi dėl skaičiaus 7 įtakos, tačiau skaičius 1 lemia jų ištikimybę, taigi jie turi nuolatinį partnerį, nors pasitaiko smulkių išdavysčių. Jų partneriai turi tai žinoti. Jeigu partneris bando juos suvaržyti ar prieštarauti, jie gali su jais visiškai nutraukti santykius. Jie tuokiasi daugybę kartų, o jų kitos santuokos dar sėkmingesnės. Seksualiai tai pats stipriausias skaičius. Jie mėgsta eksperimentuoti, jiems nieko nėra užginta. Seksualiai labai pajėgus, tačiau ne šiurkštūs. Jų partneriai turi būti tokie pat stiprūs.

Skaičius 18

Skaičius 18 skaitmenų suma 9. Visi trys skaičiai -1,8,9- turi vienodą santūrų poveikį žmogaus būdui, tačiau 8 ir 9 įtaka didesnė negu 1. Tai neįprastas derinys ambicingo ir energingo skaičiaus 1 su neįžvelgiamu, neperprantamu skaičiumi 8, kuris lemia didelį talentą, artistiškumą ir jautrumą. Derinys su skaičiumi 1 formuoja pažangią asmenybę. Toks derinys gali pasirodyti skurdus, tačiau skaičius 9 šią tendenciją atsveria. Kadangi skaičius 9- tai Marso planeta, ji suteikia kovotojo bruožų. Taigi visų šių skaičių savybės atsispindi skaičiuje 18.
Jie labai seksualūs, tačiau nesugeba savo norų išreikšti ir dėl to dažnai nusivilia. Atvirai pakalbėti apie savo seksualines svajones jiems atrodo per žema, todėl puola į giliausią neviltį.

Skaičius 19

Skaičius 19- tai diktatorius. Skaičių suma 10 byloja apie valdingą būdą. Be to, 1 pasikartoja du kartus- pačiame skaičiuje ir jo sudėtinių dalių sumoje. Štai kodėl šie žmonės niekam ir niekada nebus pavaldūs. Pasitikėjimas, būdingas skaičiaus 1 žmonėms, čia virsta tuščiagarbiškumu (puikybe). Jie mano, kad visur yra patys pirmieji, ir niekada nesutiks, kad kas padarė darbą geriau už juos. Apie juos sukasi visas pasaulis. Jie niekada nepasitenkina tuo, ką turi,- jiems visada reikia daugiau. Jie stiprios asmenybės. Svetimą nuomonę moka palenkti savo naudai vien tik savo asmenybės galiomis. Štai kodėl taip trokšta valdyti. Gali sunaikinti visa, ką tik nori, jeigu tai pastoja kelią jų ambicijoms, kartu nesigėdi imtis visokių priemonių, prireikus gali net įvykdyti žmogžudystę. Ryžtas ir energija – pagrindiniai skaičių 1 ir 9 bruožai, o gimusiems 19 dieną jie padidėja trigubai. Tą pati galima pasakyti apie jų emocinį ir lytinį gyvenimą, kur jie taip pat turi dominuoti. Jiems net neateina į galvą, kad kitas žmogus taip pat turi jausmų, su kuriais reikėtų skaitytis, nes patys jie jų neturi. Aplinkiniai tėra instrumentai, kurie naudojami jų tikslams. Šie žmonės labai seksualūs, o turint omenyje, kad jiems nėra ribų, kada ko nors užsigeidžia, kartais jų reikėtų vengti.

Skaičius 20

Kaip ir 2 dieną gimusieji, jie švelnaus, minkšto būdo, romantikai, nuolaidūs ir jautrūs. Šis skaičius sudarytas iš 2 ir 0. Nulis- nebylus skaičius, jis tik sušvelnina skaičių 2. Šie žmonės labai protingi, kūrybingi, pasižymi gyva ir turtinga vaizduotė. Jie labiau dvasinės negu fizinės pakraipos žmonės. Fiziškai paprastai nėra stiprūs. Šie žmonės svajotojai, tad dažniausiai skrajoja padebesiais. Jie negali gyvenimo faktams žiūrėti tiesiai į akis ir slepiasi savo mažame svajonių pasaulėlyje. Su realybe jų svajonės mažai ką turi bendra, o kai jas pažadina, patys veikiai suvokia, kad jos neįgyvendinamos. Svajingumas darinyje su įgimtu protu lemia tapti nuostabiais dailininkais ar poetais, jeigu jie suranda tą, kuris gali užtikrinti jų pragyvenimą. Jie minkšto būdo ir greitai atslūgsta, jiems pritrūksta energijos, kad galėtų sutvarkyti savo gyvenimą taip, kaip norėtų. Būdami fiziškai silpni, nemėgsta fizinio darbo. Lytiškai jie nėra pajėgūs, nors tarp jų pasitaiko ir išimčių. Bet kuriuo atveju visas jų fizinis potraukis gimsta prote, o be dvasinio bendrumo – jo iš vis gali ir nebūti. Kuriant šeimą, jiems taip pat reikia, kad sutuoktinis pasižymėtu tokiomis pat dvasinėmis savybėmis, tačiau jei jis dvasiškai skurdesnis, o fiziškai stipresnis, santuoka nebus sėkminga, o partneriai- nuvilti.

Skaičius 21

Šios dienos skaičiai atstovauja mėnuliui ir saulei. Manoma, kad mėnulis- moteris, o saulė- vyras. Mėnulis- romantika, emocijos, jautrumas, o saulė- ambicijos ir sėkmė. Jų suma 3 užtikrina dar didesnį polinkį į diktatoriškumą, negu gimusiojo 1 dieną. Viena vertus, toks žmogus bus svajotojas, pasižymintis turtinga vaizduote, o kita vertus, lyderis, ambicingas ir stiprūs. Visais atvejais tai geras derinys. Silpnąsias skaičiaus 2 savybes kompensuoja teigiamos skaičiaus 1 savybės, o diktatiški skaičiaus 1 bruožai sušvelninami skaičiumi 2. Šiems žmonėms gyvenime paprastai sekasi, nes jie tikri minties galiūnai, pasižymi turtinga vaizduote ir sugeba planuoti, o priešingai negu skaičiai 2 ir 20, savo idėjas įgyvendina.

Skaičius 22

Skaičius 22- nepaprastai pesimistinis: dviejų dvejetų derinys, kurių suma 4. Skaičiaus 2 jautrumas ir nepasitikėjimas savimi padvigubėja. Šis skaičius – moteriškumo įsikūnijimas. Švelnus ir jaudinantis. Tai silpnas skaičius, beveik nesugebantis nepriklausomai veikti. Vienintelis išsigelbėjimas – protas ir didelis dvasingumas, tačiau ir jie ne itin gerai padeda šiems žmonėms, kurie nesugeba jų panaudoti veikloje. Jiems gyvenime vargu ar sekasi, todėl tyko dideli nusivylimai. Jie dideli švaistūnai. Pinigai jiems ateina taip pat lengvai, kaip ir išeina. Jie nieko negali sukaupti ir beveik visada turi bėdų dėl pinigų. Išlaidauti linkę daug daugiau negu uždirba.

Nepasižymi stipriais jausmais, jiems nelengva pamilti, tačiau jei ką nors pamilsta- lieka ištikimi visą gyvenimą. Jų lytinis pajėgumas vidutiniškas: per didelis jautrumas dėl menkiausios kliūties atima bet kokį potraukį, o iš naujo jį sužadinti labai sunku. Su gimusiais 22 dieną labai sunku sugyventi – juos nuolat reikia drąsinti ir skatinti, visapusiškai palaikyti, o aplinkiniams tai gana sunki našta. Jie tarsi vampyrai, siurbiantys proto kraują.

Skaičius 23

Gimusieji 23 dieną prieštaringos asmenybės. Jie švelnaus būdo dėl skaičiaus 2 ir mini diktatoriai dėl 3 įtakos. Jų suma 5 kalba apie merkantilizmą. Jie trokšta, kad viskas būtų taip, kaip jie nori, tačiau stokoja stipraus charakterio, kad tą pasiektų. Todėl kartais panaudoja jėgą. Jie gali paveikti tik silpnesnius už save, jų įgimtas gudrumas pataria neeikvoti jėgų tiems, su kuriais nieko neišeis. Jei juos supa žmonės, pasižymintys stipresniu charakteriu, jaučiasi sugniuždyti. Paprastai šie žmonės nėra fiziškai stiprūs, netgi jei tokie ir atrodo. Jie jautrūs ir išdidūs, nemėgsta įsipareigojimų. Mėgsta atsilyginti, būti atsiteisę. Tai skaičiaus 5 įtaka. Šie žmonės stengiasi atrodyti, kad jų aplinkybės neveikia, nors iš tiesų yra aplinkybių varžomi. Bet koks nukrypimas nuo visuomeninių normų greičiausiai susijęs su ambicijomis.

Skaičius 24

Skaičius 24 – tai skaičių 2 ir 4 derinys. Labai pesimistinis ir jautrus. Iš prigimties šią dieną gimusieji labai romantiški ir neturi lyderio bruožų. Tai sekėjai. Švelnaus būdo žmonės, kurie nesugeba grubiai įžeisti, netgi jei patys nuo to kenčia. Jie protingi, gerai mokosi, tačiau retai ko nors pasiekia. Nepasitikėdami savimi, praleidžia geras galimybes. Nemoka rizikuoti. Atsilieka nuo bendraamžių, todėl dar labiau praranda pasitikėjimą savimi. Skaičių suma 6 – lemia ypač romantišką, idealizuojantį viską pasaulyje asmenį. Žada turtingą vaizduotę, polinkį į meną. Kartu šie žmonės regi tamsiąsias gyvenimo puses. Praleidę galimybes, viskuo kaltina tik savo likimą, o ne iniciatyvos stoką. Jie tikri ir ištikimi draugai. Nelengvai susidraugauja, tačiau visam gyvenimui. Jų jausmais visiškai verta pasitikėti, nes jie ištikimi ir nesugeba nuskriausti. Dažnai dėl to jaučiasi nelaimingi, nes negali nutraukti slegiančių santykių. Seksualiai nėra labai pajėgūs, nes fiziškai silpni ir neatsparūs. Seksas jiems daugiau suvokiamas protu. Be to, jie drovūs, dėl to neturi didelio pasisekimo tarp priešingos lyties atstovų. Jie nuolat svajoja, tačiau nedrįsta savo svajonių įgyvendinti. Visaip idealizuoja savo susižavėjimo objektą. Širdies reikalus sprendžia labai emocionaliai. Myli karštai ir giliai.

Skaičius 25

Skaičius 25 – keistas derinys: švelnumo (skaičius 2), godulio (skaičius 5) ir permainų troškulio (jų suma, skaičius 7). Skaičius 2, nors yra priešakyje, iš tiesų yra tėra sekėjas, klusnus žmogus. Daugiausia pasireiškia skaičius 5. Jis reikalauja daug pinigų, jiems gauti jam visos priemonės geros. Jie lengvai pasiduoda neteisėtos veiklos pagundai. Pasižymi geromis dalykinėmis savybėmis, tačiau pirmenybę teikia spekuliacijai ir azartiniams lošimams. Jiems nuolat reikia permainų (skaičiaus 7 įtaka). Jausmams vienodai turi įtakos ir skaičius 2, ir skaičius 5. Švelnaus būdo, romantiški, labai protingi, jų partneriai ir draugai turi būti artimos dvasios. Skaičius 5 traukia prie “reikalingų” žmonių, t.y. prie tų, kuriems jau pasisekė.Jie mėgsta permainas. O jei santykiai nėra labai glaudūs, jų ilgai nepalaiko. Seksualiai atstovauja keistam deriniui: juos traukia pasiturintys asmenys, tačiau jie labai linkę į romantiškumą, tai juos verčia žavesio objektą idealizuoti. Jų meilė užsimezga prote, arba objektas turi būti gerai materialiai apsirūpinęs. Nepaisant romantikos, jų nedomina neturtingi žmonės. Fiziškai jie vidutiniški. Nelabai mėgsta nuotykius ir ne itin trokšta sekso. Jeigu juos sužadintumėte, energija būtų didžiulė. Ir vis dėlto tai vidutinio seksualinio pajėgumo žmonės..

Skaičius 26

Abu skaičiai pasižymi jautrumu ir artistiškumu. Jų suma 8. Tai prieštaringas skaičius, kurį blogai supranta aplinkiniai. Gimusieji 26 dieną mėgsta pramogas, kad namuose būtų daugybė žmonių. Moteris, gimusi 26 dieną, svetinga šeimininkė. Ji labai emocionali. Apskritai šie žmonės labai jautrūs, puoselėja gilius jausmus ne tik mylimiesiems, bet ir draugams. Santykius su žmonėmis šiek tiek idealizuoja, jiems reikia ir dvasinių, ir fizinių stimulų. Skaičius 6 suteikia romantiškumo priešingai lyčiai. Jie svajotojai idealistai, trokšta dvasinio bendravimo. Tuo pat metu yra ir fiziškos pakraipos žmonės, jiems būtini fiziniai stimulai. Tačiau čia kyla prieštaravimas. Jiems reikia ir dvasinio sužadinimo. Jų negalima sužadinti, jei objektas neturi romantinės aureolės.

Skaičius 27

Skaičius 27- tai romantiko ir diktatoriaus derinys. Skaičiai 2 ir 7 panašūs, nors antrasis stipresnis ir labiau nepriklausomas. Šie žmonės originalūs ir individualūs. Iš prigimties materialistai. Originalūs veiksmai juos išskiria iš kitų. Moterys trokšta tikrumo, ieško protingų partnerių, su kuriais galėtų dvasingai bendrauti. Jie jautrūs, pasižymi turtinga vaizduote ir labai protingi. Mėgsta keliauti, todėl daug žino. Jų polinkis į romantiką gerai dera su pomėgiu keliauti. Jiems svarbiau protas negu fiziniai poreikiai. Viena vertus, linksta prie tų, kurie gali jiems suteikti moralinę paramą (nes nepasitiki savimi), kita vertus, juos traukia švelnios prigimties ir nuolankūs žmonės. Juos taip pat žavi nenuspėjami žmonės. Jei žmogų lengva perprasti, jiems neįdomu. Priešinga lytis traukia daugiau iš įpročio nei dėl potraukio. Net jeigu potraukis nėra stiprus, jie trauks į medžioklę dėl azarto. Tai daugiau pasakytina apie vyrus. Seksualiai jie labai pajėgūs, užsigeidę nelaukia. Gali panaudoti jėgą.

Skaičius 28

Ši data sudėtinga, nes sudaryta iš skaičių, pasižyminčių skirtingomis savybėmis. Skaičius 2- svarbiausias dienoms nuo 20 iki 30- lemia minkštą būdą, nuolankumą ir priklausomybę nuo aplinkinių. Skaičius 8 – magnetizmas, traukiantys priešingą lytį. Jų suma 2+8=10 (1). Tai energingas ir iniciatyvus vadas. Šią dieną gimusieji labai įdomūs žmonės. Labai protingi ir jautrūs. Jie jaučia aplinkinius ir pasižymi gera vaizduote. Gali tapti gerais meno žinovais. Taip pat labai ambicingi.Ištikimi ir kuklūs draugai bei meilužiai. Myli stipriai ir nuoširdžiai bei atsižvelgia į kitų jausmus. Niekam neprimeta savo valios. Jie nesistengia dominuoti, nors gerai žino, ko nori. Būdami švelnūs ir nekerštingi, lengvai sugeba paveikti ir įtikinti kitus. Jie labai protingi ir dvasingi. Jiems vienodai reikia ir dvasinio, ir fizinio bendravimo. Dvasiškai neartimas partneris jiems greitai nusibosta. Seksualiai labai pajėgūs, jų partneriai taip pat turi būti stiprūs. Seksas jiems taip pat labai svarbu, kaip ir emocijos bei dvasingumas, vieno perteklius nepakeičia kito nebuvimo.

Skaičius 29

Skaičius 29 gana sudėtingas. Iš vienos pusės – 2, iš kitos – 9.. Tai vienas kitam priešingi skaičiai, jų sumos 11 suma taip pat lygi 2-ui, kuris lemia švelnų ir pesimistinį būdą, o 9- dominuojantį maištavimą. Visiškas kontrastas. Skaičiaus 29 suma 11 taip pat daro poveikį charakteriui, nes dviejų vienetų derinys – tai ambicingas vadas. Skaičius 2- tai vaizduotė ir kūryba, o skaičius 9- dominuojanti asmenybė ir nuožmus kovotojas iki pat galo. Tai Marso planeta. Galima tik įsivaizduoti, koks kyla asmenybės konfliktas. Tai labai apsunkina, nes vienu metu jie nori ir dominuoti, ir paklusti. Jie labai ambicingi, savo sumanymus įgyvendina iki galo. Tačiau patyrę pralaimėjimą, subyra kaip kortų namelis. Būdami labai protingi, pasiekia profesinių aukštumų. Pasižymi fenomenaliais administratoriaus sugebėjimais, visa tai daro stiprų poveikį aplinkiniams ir lemia sėkmę. Jie pasirengę viskam, kad patenkintų labai dideles savo ambicijas, kurios nepasitenkina antrąja vieta. Jų jausmai gilūs ir ilgalaikiai, tačiau jų partneriams gana sunku, nes jie tai dominuoja, tai nuolaidžiauja. Šie žmonės gana seksualūs, tačiau kenčia nuo skaičiaus 2 komplekso ir negali pareikšti savo norų.

Skaičius 30

Tai skaičiaus 3 dvynys, kuris pasižymi visomis jo savybėmis, tik švelnesnėmis. Abu galima laikyti vienodais. Tai labai drąsus skaičius, tą dieną gimusieji ambicingi ir agresyvūs. Jie mėgsta valdžią ir niekada nepasitenkina pavaldinio padėtimi. Jie turi valdyti kitus, o be valdžios- nusivilia. Griežtai laikosi disciplinos ir to reikalauja iš kitų. Mėgsta dominuoti ir nesiskaito su kitų nuomone. Jie tvirto būdo ir neatsisako savo sumanymų. Paprastai labai stiprūs i atsparūs.Troškimas pirmauti būdingas visur, taip pat santykiuose su žmonėmis. Jie turi pirmauti, arba jokių santykių nebus. Partneris arba draugas turi būti minkšto būdo ir nuolaidus, pasitenkinti antrąja vieta. Jie – medžiotojai, turintys įgimtą instinktą. Tie, kuriais jie susidomi, neturi galimybių pabėgti, nes auka bus sekama su tokiu ryžtų, kuriam sunku pasipriešinti. Jie pasižymi patrauklia išvaizda ir didžiule seksualine trauka. Priešinga lytis pritraukiama prieš jos valią. Seksualiai pajėgūs ir baisūs materialistai. Jie agresyvūs. Meilei turi mažai laiko, tačiau, pasitaikius progai, ją būtinai pasinaudos, ypač jei pasiūlymas bus duotas nusižeminus.

Skaičius 31

Tai dar vienas sudėtingas skaičius, kurį sudaro dvyniai 1 ir 3. Abu jie turi lyderio, ambicijų ir energijos požymių. Abu praktiški, gerai planuoja ir energingai įgyvendina sumanymus. Jie išdidūs, nemėgsta niekam įsipareigoti. Abu tvirto būdo, nepasiduoda iki pat galo. Kodėl jis laikomas sudėtingu? Tai lemia dviejų skaičių suma – 4, kuri visiškai priešinga 1 ir 3. Tai pesimistas iš prigimties. Tokie žmonės nuolat niūrūs. Taigi, viena vertus, viską nugalinčios ambicijos, sėkmės ir didelės karjeros troškimas, o kita vertus, nepasitikėjimas savimi, neryžtingumas atsiradus progai, kad ir kokia patikima ji būtų. Tarp šių komponentų kyla didelis konfliktas, kažkas panašaus į asmenybės susidvejinimą, nors kitaip, negu gimusiesiems 8 dieną.

Emocinis gyvenimas taip pat sudėtingas. Dviejų skaičių konfliktas atlieka didelį vaidmenį. Iš pažiūros gimusieji 31 dieną atrodo pasitikintys savimi ir malonūs, o viduje slypi niekada nepastebimas netikrumo jausmas. Tokiems žmonėms labai reikia paskatinimo, kad galėtų imtis veiklos. Skaičius 4 vaidina labai svarbų vaidmenį ir jausmų srityje. Šią dieną gimusieji lėtai reaguoja į emocijas, tačiau pasižymi ištikimybe visam gyvenimui. Jų nuoširdumu nereikia abejoti. Jiems sunku pamilti, tačiau jei pamilsta, myli labai stipriai. Sekso atžvilgiu viskas kitaip. Jie čia nesiskaito su jausmais. Jie labai seksualūs, turi didelį apetitą, tačiau jausmų vaidmuo čia nedidelis. Pasitenkina grynai fiziškai. Potraukis ateina staiga ir yra nekontroliuojamas. Negalėdami patenkinti geidulio, tampa nervingi, susierzinę.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis