Koks iš tikrųjų buvo kardinolas Rišeljė ir kaip jis nukentėjo nuo rašytojo A. Diuma

1624 metų rugpjūčio 13 dieną pirmuoju Prancūzijos ministru tapo Armand'as Jeanas de Richelieu (Armanas Žanas de Rišeljė).

Tikroji kardinolo Armand'o Jeano de Richelieu istorija

Rašytojo sugalvotas „klonas“

Garsioji rašytojo Alexandre'o Dumas (Aleksandro Diuma) trilogija apie muškietininkus kartą ir visiems laikams pakeitė žmonių supratimą apie XVII amžiaus Prancūziją. Tikrasis įvykių paveikslas lieka šio sėkmingo literato aprašymo šešėlyje.

Tarp istorinių asmenybių, „nukentėjusių“ nuo rašytojo Dumas, ypatingą vietą užima kardinolas de Richelieu. Niūri asmenybė, rezganti intrigas, apsupta piktadarių parankinių, turinti būrį paklusnių galvažudžių, kurie tik ir galvoja kaip pakenkti muškietininkams – Alexandre'o Dumas nupieštas portretas ypatingų simpatijų nekelia.

Vida Press

Tikrasis de Richelieu nuo savo literatūrinio „antrininko“ gana stipriai skiriasi. Tačiau tikroji jo gyvenimo istorija ne mažiau įdomi, nei išgalvotoji.

Dviejų maršalų krikštasūnis

Armand'as Jeanas du Plessis, hercogas de Richelieu, gimė 1585 metais rugsėjo 9 dieną Paryžiuje. Jo tėvas – Francois du Plessi de Richelieu, žinomas valstybės veikėjas, tarnavęs karaliams Henrikui III ir Henrikui IV. Jeigu Armand'o tėvas priklausė kilmingiems dvarininkams, tai jo motina buvo advokato dukra, o tokia santuoka aukštesnėje klasėje nebuvo sveikintina. Vis dėlto, Francois du Plessis de Richelieu užimama padėtis leido jam nekreipti dėmesio į tokio pobūdžio prietarus – karaliaus malonė buvo puiki apsauga.

Vida Press

Armand'as gimė silpnas ir liguistas, tėvai rimtai baiminosi dėl jo gyvybės. Berniukas buvo pakrikštytas tik praėjus pusei metų nuo gimimo, užtat jo krikšto tėvais tapo iškart du Prancūzijos maršalai – Armand'as de Gontaut, baronas de Bironas ir Jeanas d'Aumont'as.

1590 metais Armand'o tėvas staiga mirė sulaukęs vos 42 metų. Našlei vyras paliko tik gerą vardą ir krūvą neapmokėtų skolų. Šeima, tuo metu gyvenusi de Richelieu gimtinėje, susidūrė su finansinėmis problemomis. Galėjo būti ir blogiau, tačiau karalius Henrikas IV apmokėjo savo mirusio patikėtinio skolas.

Sutana vietoj špagos

Praėjus keleriems metams Armand'as buvo išsiųstas mokytis į Paryžių – jis priimamas į prestižinę Navaros kolegiją, kurioje mokėsi netgi būsimi karaliai. Sėkmingai ją baigęs, jaunuolis šeimos sprendimu įstojo į karo akademiją.

Kardinolas ir d'Artanjanas
Vida Press

Tačiau staiga viskas kardinaliai pasikeičia. Vieninteliu Richelieu šeimos pajamų šaltiniu buvo Liusono vyskupo pareigos, kurias suteikė karalius Henrikas III. Po giminaičio mirties Armand'as liko vieninteliu vyru šeimoje, kuris galėjo tapti vyskupu ir užtikrinti šeimai finansines pajamas.
Septyniolikmetis de Richelieu į tokį staigų likimo posūkį pažvelgė filosofiškai ir ėmė mokytis teologijos.

1607 metų balandžio 17 dieną jis buvo įšventintas į Liusono vyskupus. Turint omenyje kandidato jauną amžių, Romos popiežiui jį asmeniškai užtarė karalius Henrikas IV. Visa tai sukėlė nemažai apkalbų, į kurias jaunas vyskupas nekreipė dėmesio.

1607 metų rudenį Sorbonoje gavęs teologijos daktaro laipsnį, de Richelieu pradėjo eiti vyskupo pareigas. Liusono vyskupystė buvo viena neturtingiausių Prancūzijoje, tačiau vyskupaujant de Richelieu viskas ėmė sparčiai keistis. Buvo atstatyta Liusono katedra, restauruota vyskupo rezidencija, o pats de Richelieu užsitarnavo parapijiečių pagarbą.

Kardinolas su karaliene
Vida Press

Deputatas de Richelieu

Tuo pat metu vyskupas parašė kelis teologijos darbus, kurių dalis buvo skirta teologams, kita dalis – paprastiems parapijiečiams. Pastaruosiuose de Richelieu mėgino liaudžiai prieinama kalba paaiškinti krikščioniško mokymo esmę.

Pirmuoju vyskupo žingsniu į politinį gyvenimą tapo jo išrinkimas deputatu nuo dvasininkų dalyvauti 1614 metų Generaliniuose luomuose. Generaliniai luomai buvo aukščiausia skirtingų luomų atstovų institucija Prancūzijoje, turėjusi patariamąjį balsą pačiam karaliui.

1614 metų Generaliniai luomai tapo paskutiniais prieš Didžiąją Prancūzijos revoliuciją, taigi, Armand'ui Jeanui de Richelieu pavyko tapti unikalaus įvykio dalyviu.

Vida Press

Tame, kad Generaliniai luomai nebuvo šaukiami ateinančius 175 metus, yra ir de Richelieu nuopelnas. Posėdžiuose dalyvavęs vyskupas padarė išvadą, kad viskas baigiasi tuščiomis kalbomis, niekaip nesusijusiomis su sunkiais Prancūzijai iškilusiais uždaviniais.

Armand'as Jeanas de Richelieu buvo stiprios karaliaus valdžios šalininkas, nes laikėsi nuomonės, kad tik ji užtikrins Prancūzijai ekonominį augimą, karinės galios ir autoriteto pasaulyje įtvirtinimą.

Kardinolas ir Miledi
Vida Press

Princesės Anos dvasininkas

Tikroji situacija buvo labai nutolusi nuo tos, kokia atrodė teisinga vyskupui. Karalius Liudvikas XIII buvo praktiškai nušalintas nuo valdymo, o valdžia priklausė jo motinai Marie de' Medici (Marijai de Mediči) ir jos favoritui Concino Concini. Ekonomika išgyveno krizę, valstybės valdymas buvo neefektyvus. Marie de' Medici ruošė sąjungą su Ispanija, kurios pagrindu turėjo tapti dvejos vedybos – Ispanijos sosto įpėdinio ir Prancūzijos princesės Elžbietos, taip pat Liudviko XIII ir Ispanijos princesės Anos.

Pastaroji sąjunga Prancūzijai buvo nenaudinga, nes šalis darėsi priklausoma nuo Ispanijos. Vis dėlto, paveikti valstybės politikos vyskupas de Richelieu tuo metu negalėjo.

Vida Press

Netikėtai sau pačiam de Richelieu atsidūrė tarp Marie de' Medici patikėtinių. Našlaujanti karalienė atkreipė dėmesį į vyskupo oratorinius gebėjimus Generalinių luomų metu ir paskyrė jį princesės, būsimos karalienės Anos Austrietės dvasininku.

Jokia meilės aistra Anai, apie kurią užsiminė Alexandre'as Dumas, vyskupas iš tikrųjų nedegė. Pirma, de Richelieu nejautė simpatijų ispanei, nes ji atstovavo kitai valstybei, kurią jis laikė priešiška Prancūzijai. Antra, vyskupui de Richelieu tada buvo jau beveik trisdešimt, o Anai – penkiolika, ir jų gyvenimo interesai buvo visiškai skirtingi.

Nuo nemalonės iki malonės

Sąmokslai ir perversmai tuo metu Prancūzijoje buvo įprastas dalykas. 1617 metais eilinio sąmokslo vadu tapo… Liudvikas XIII. Nusprendęs išsivaduoti iš motinos globos, jis įvykdė perversmą, per kurį Concino Concini buvo nužudytas, o Marie de' Medici ištremta. Kartu su ja karalius išsiuntė ir de Richelieu, kurį jaunas karalius palaikė „motinos žmogumi“.

Kardinolas d'Artanjanui siūlo prisėsti
Vida Press

Tremtyje de Richelieu pradėjo rašyti naują knygą, šį kartą apie valstybės valdymą. Veikalas „Politinis testamentas“ tapo vienu garsiausių vyskupo darbų.

Nemalonės pabaiga, kaip ir jos pradžia, Armand'ui Jeanui de Richelieu buvo susijusi su Marie de' Medici. Liudvikas XIII išsikvietė vyskupą į Paryžių. Karalius buvo pasimetęs – jam pranešė, kad motina ruošia naują sąmokslą ir ketina nuversti sūnų. Vyskupui buvo pavesta nuvykti pas Marie de' Medici ir pasiekti susitarimą. Užduotis atrodė neįgyvendinama, tačiau de Richelieu su ja susidorojo. Nuo to laiko jis tapo vienu iš artimiausių Liudviko XIII patikėtinių.

1622 metais vyskupas de Richelieu buvo pakeltas į kardinolus. Nuo tos akimirkos jis užėmė svarbų vaidmenį karališkajame dvare.

Vida Press

Liudvikas XIII, į savo rankas paėmęs visą valdžią, pagerėjimo šalyje pasiekti nesugebėjo. Jam reikėjo patikimo, protingo, ryžtingo žmogaus, pasirengusio prisiimti sau visą problemų naštą. Tam karalius pasirinko de Richelieu.

Uždraudė dvikovas

1624 metų rugpjūčio 13 dieną Armand'as Jeanas de Richeleu tapo pirmuoju Liudviko XIII ministru, kitaip tariant, faktiškai pirmuoju Prancūzijos vyriausybės vadovu.

Pagrindiniu ministro rūpesčiu tapo karališkosios valdžios stiprinimas, separatizmo slopinimas, Prancūzijos aristokratijos pajungimas, kuri, kardinolo manymu, naudojosi perteklinėmis privilegijomis.

1626 metų ediktas, uždraudęs dvikovas, Alexandre'o Dumas suvokiamas kaip kardinolo mėginimas atimti iš kilnių žmonių galimybę apginti savo garbę sąžiningoje kovoje. Tačiau pats de Richelieu dvikovą laikė pačiomis tikriausiomis gatvės peštynėmis, nusinešančiomis šimtus dvariškių gyvenimų, pražudančiomis pačius geriausius kovotojus. Ar reikėjo užbaigti tokį reiškinį? Be jokios abejonės.

Vida Press

Alexandre'o Dumas knygos dėka, La Rošelio apsiaustis suprantama kaip religinis karas prieš hugenotus. Lygiai taip pat ją suvokė ir daugelis amžininkų. Tik de Richelieu žiūrėjo į tai visiškai kitaip. Jis kovojo su teritorijų atskirumu, reikalaudamas iš jų besąlygiško paklusnumo karaliui. Būtent todėl po La Rošelio kapituliavimo daugelis hugenotų sulaukė atleidimo ir nebuvo persekiojami.

Katalikų kardinolas de Richelieu, stipriai lenkdamas laiką, religiniams prieštaravimams priešpastatė nacionalinę vienybę, pareikšdamas, kad svarbiausia ne tai, katalikas žmogus ar hugenotas, svarbiausia, kad jis prancūzas.

Prekyba, laivynas ir propaganda

Kardinolas, siekdamas nuslopinti separatizmą, pasiekė edikto patvirtinimo. Pagal jį Prancūzijos vidaus teritorijose gyvenantiems maištingiems aristokratams ir daugeliui dvariškių buvo nurodyta nugriauti savo pilių įtvirtinimus, kad ateityje būtų užkirstas kelias šioms pilims virsti opozicijos tvirtovėmis.

Vida Press

Kardinolas taip pat įvedė intendantų – vietos pareigūnų, atsiunčiamų iš centro karaliaus valia – sistemą. Intendantai, kitaip nei savo pareigas nusipirkę vietos pareigūnai, galėjo bet kuriuo metu būti karaliaus atleisti. Tai leido sukurti veiksmingą provincijų valdymo sistemą.

Prie de Richelieu Prancūzijos laivynas išaugo nuo dešimties galerų Viduržemio jūroje iki trijų pilnų eskadronų Atlanto vandenyne ir vieno – Viduržemio jūroje. Kardinolas aktyviai prisidėjo prie prekybos vystymo, su įvairiomis šalimis sudarydamas 74 prekybos sutartis.

1635 metais kardinolas įkūrė Prancūzijos akademiją ir paskyrė pensiją patiems geriausiems ir talentingiausiems dailininkams, rašytojams, architektams. Su Liudviko XIII pirmojo ministro palaikymu šalyje atsirado pirmasis periodinis leidinys „Gazet“. De Richelieu pirmasis Prancūzijoje suprato valstybinės propagandos svarbą, paversdamas „Gazet“ savo politikos ruporu. Kartais kardinolas šiame leidinyje publikuodavo ir asmeninius pastebėjimus.

Vida Press

Gvardiečius finansavo pats kardinolas

Armand'o Jeano de Richelieu politinė linija negalėjo nekelti prie laisvės pripratusios Prancūzijos aristokratijos pykčio. Pagal seną tradiciją buvo organizuota keletas sąmokslų ir mėginimų pasikėsinti į kardinolą. Po vieno iš jų, karaliui reikalaujant, de Richelieu įgijo asmeninę apsaugą, kuri bėgant laikui išaugo iki viso pulko, kuris dabar visiems žinomas kaip „kardinolo gvardiečiai“.

Įdomu tai, kad atlyginimus gvardiečiams ministras de Richelieu mokėjo iš savų lėšų, dėl ko jo kariai visada gaudavo pinigus laiku, kitaip nei populiaresni muškietininkai, kentėję nuo atlyginimų vėlavimo. Kardinolo gvardija dalyvavo ir kariniuose veiksmuose, kur labai gerai pasirodė.

Vida Press

Kol kardinolas de Richelieu buvo pirmuoju ministru, Prancūzija, kurios jos kaimyninės šalys tuomet rimtai nevertino, virto valstybe, ryžtingai įstojusia į Trisdešimties metų karą ir drąsiai metusia iššūkį Habsburgų dinastijoms Ispanijoje ir Austrijoje.

Tačiau visus realius šio tikro Prancūzijos patrioto darbus užtemdė nuotykiai, kuriuos po dviejų šimtmečių sumąstė Alexandre'as Dumas.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis