Skaitytojų klausimai dėl darbdavio ir jo savivalės. Atsako teisininkas

Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Tad tiesiame pagalbos ranką ir siūlome sužinoti daugiau. Į daug kam aktualius klausimus atsako teisininkas.

Konsultuoja Justas Paulionis, teisininkas darbo teisei, +370 698 80977

Esu įdarbinta terminuota sutartimi, kitos darbuotojos motinystės atostogų laikotarpiui. Per tą laikotarpį pati išeinu motinystės atostogų. Ar darbdavys gali mane atleisti iš darbo man esant motinystės atostogose (man nežinant), kai grįžta į darbą ankstesnė darbuotoja pasibaigus jos motinystės atostogoms? Ar darbdavys turi iš anksto
pranešti man apie sutarties nutraukimą?

Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio LR DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus
jos terminui.

Todėl, jeigu Jūs pateikėte darbdaviui pažymą apie nėštumą, darbdavys neturi teisės atleisti Jūsų suėjus Jūsų darbo sutarties terminui.

Darbdavys taip pat neturi teisės nutraukti Jūsų darbo sutarties Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laiku. Jūsų darbo sutartis bus/gali būti nutraukta kai grįšite iš atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. (LR DK 132, 180 str.).

Ar galima kolektyvinėje sutartyje nustatyta ilgesnį nei trijų mėnesių bandomąjį laikotarpį?

Sudarant darbo sutartį šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.

Tačiau išbandymo terminas negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai.

Negalioja trišaliai susitarimai, kolektyvinės sutartys bei vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai dėl darbo sąlygų, pabloginantys darbuotojų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis Kodeksas, įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Tais atvejais, kai šis Kodeksas ir kiti įstatymai tiesiogiai nedraudžia darbo teisinių santykių subjektams patiems susitarimo būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. ( LR DK 4 str., 105 str., 106 str.)

Taigi, maksimalus išbdandymo terminas darbo teisiniuose santykiuose yra trys mėnesiai.

(Atsakymas parengtas pagal 2011-12-22 dienai galiojančius teisės aktus.)Ar visiems darbuotojams privaloma 1 val. trumpinti prieššventinę darbo dieną?

DK 153 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. Minimo straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad esant šešių dienų darbo savaitei, prieš poilsio dieną darbas neturi trukti ilgiau kaip penkias valandas. Švenčių dienų sąrašas yra nurodytas DK 162 straipsnyje.

Darbo įstatymai nustato darbuotojų kategorijas, kurių darbo laiko trukmė yra sutrumpinta, t. y. trumpesnė nei 40 valandų per savaitę. DK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato Vyriausybė.

Darbuotojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nepriklauso dirbti sutrumpintu darbo laiku, nepriklausomai, ar jie dirba visą ar ne visą darbo laiką, sumine darbo laiko apskaita ar darbus, kuriuose leidžiama dirbti iki dvidešimt keturių valandų per parą, darbo dienos trukmė prieššventinę dieną turi būti sutrumpinama viena valanda, ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi būti žymimas tą dieną darbuotojo faktiškai dirbtas laikas. Tuo atveju, jei darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka dirba sutrumpintu arbo laiku, tai šiuo atveju DK 153 straipsnio 1 dalies nuostata jiems nėra taikoma.
(Atsakymas parengtas pagal 2012-08-08 dienai galiojančius teisės aktus.)

Turite klausimų teisininkui? Rašykite ir klauskite moteris@delfi.lt - specialistas Jums atsakys.

Parašyk Redakcijai

Sekite mus:

Prenumeruok

Naujienlaiškį

Prenumeruodami portalą, Jūs sutinkate su taisyklėmis