Lietuvių katalikių moterų draugijos žurnalas „Moteris“ pradėtas leisti 1920 metais Vilniuje. Po pirmojo numerio redakcija buvo priversta persikelti iš lenkų okupuotos sostinės į Kauną. Gyvavo iki 1940-ųjų (iš pradžių spausdintas kartą per mėnesį, o nuo 1937 metų – kas dvi savaites). Nuo 1952-ųjų leidžiama „Tarybinė moteris“. Leidinys taip vadinosi iki 1990 m. Pirmuosius „Moters“ numerius redagavo žinoma visuomenės veikėja, generolo Kazio Ladigos žmona Stefanija Paliulytė–Ladigienė.

Kas yra kas dabar:

 

Žurnalo "Moteris" ir portalo Moteris.lt vyriausioji redaktorė

Gražina Michnevičiūtė

  info@moteris.lt

Žurnalo vyr. redaktorės pavaduotoja

AnnaTreščina

 

ana.trescina@moteris.lt

 

Žurnalo vyr. redaktorės pavaduotoja Rima Pikelienė rima@moteris.lt
Portalo Moteris.lt vykdančioji redaktorė Roma Macijauskaitė roma@moteris.lt

Meno redaktorė

Anna Stanevičienė

 

anna@moteris.lt

Fotoredaktorė

Agnė Gintalaitė

 

agne@moteris.lt

Dizaineris

Andrius Čiukšys,

 

andrius@moteris.lt

Redaktorė

Virginija Majorovienė   

 

 

Redaktorė

Jolanta Vazbutaitė

 

jolanta@moteris.lt

Redaktorė

Justė Kubilinskaitė

  juste@moteris.lt

Maketuotoja

Jūratė Balvočienė

  jurate@moteris.lt

Maketuotojas

Arvidas Balvočius

  arvidas@moteris.lt

Reklamos projektų vadovė

Ilona Drabavičienė

  ilona@ekspress.lt

Platinimo skyriaus viršininkas   

Juozas Petkus

  juozas@ekspress.lt